Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat (Részvételi feltételek)

Jelen játék szabályzat az IM-Digital Kft által üzemeltetett fejerjobs.hu weboldalon megjelenő „Nyerj okostelefont” játékra vonatkozik.

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevő személyek


A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött és Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az IM-Digital Kft és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek hozzátartozói.


2. A játék időtartama, nyeremények, részvétel feltételei


A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy,
aki 2012. július 23. és 2012. augusztus 3. között a www.fejerjobs.hu honlapra látogat és ott:


- regisztrál és feltölti önéletrajzát, vagy
- amennyiben már regisztrált felhasználó, belépést követően frissíti feltöltött önéletrajzát.Nyeremények:


A játék végén kerül kisorsolásra a 1 darab Samsung S5230 okostelefon készülék.


A játék lezárásának időpontja: 2012. agusztus 3. 24:00


A sorsolás időpontja: 2012.augusztus 7. (kedd) 10 óra.


A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele


A nyerteseket a regisztráció során megadott email címen a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük.
A nyeremények átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában a nyertesekkel egyeztetett időpontban.


Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.


A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.
A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.


Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.